FACEBOOK

Dla aplikacji Facebook możemy stworzyć zindywidualizowane zdjęcia główne (cover photo)a także spersonalizować wpisy aby zachęcić potencjalnych klientów do kontaktu.

Masz pytania ?