Image Alt

Gaming logos

Klient

Gaming logos

Wykonanie

Andrzej Sobaniec

Data Projektu

2020-

Loga które powstały podczas gry w The Dision 2